Jeg har mottatt e-post fra avd. for bedrageri, hva skal jeg gjøre?

Avdelingen for bedrageri beskytter din personlige informasjon mot uautorisert tilgang og formidling. Vi samarbeider tett med rettshåndhevende instanser for å hindre kriminell aktivitet på Internett og for å sørge for sikkerheten til vår bestillingsmotor. I enkelte tilfeller kan du bli kontaktet av vår avdeling for bedrageri i forbindelse med en sikkerhetskontroll dersom det foreligger uoverensstemmelser i din bestillingsinformasjon/-historikk. Hvis dette skjer, tar du kontakt med oss umiddelbart for å bekrefte opplysningene og behandle transaksjonen på en sikker måte.